Τηλ.: +357 22889800 - Email: chamber@ccci.org.cy

header1

- CropLife INTERNATIONAL
- Environmental Protection Agency (EPA)
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
- Food and Drug Administration (FDA)
- Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)
- Ευρωπαϊκός και Μεσογειακός Οργανισμός Προστασίας Φυτών (EPPO)
- Γενική Διεύθυνση Γεωργίας
- Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος
- Γενική Διεύθυνση Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών
- Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων
- Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών
- Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
- Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε απευθείας σύνδεση
- Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
- Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.esyf.gr Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας

www.ecpa.be Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας

www.moa.gov.cy Υπουργείο Γεωργίας φυσικών πόρων και Περιβάλλοντος

http://ec.europa.eu/food/plant/protection/evaluation/index_en.htm

Επιλέγεται από το Menu που φαίνεται στα δεξιά και κέντρο το «Directive 91/414/EEC” και στη συνέχεια είτε το «New active substances” είτε το “Existing active substances”, ανάλογα.

Στη συνέχεια επιλέγεται το «New active substances decisions and review reports» ή το «Existing active substances decisions and review reports», αντίστοιχα.

Από εδώ, πατώντας πάνω στην κάθε δραστική μπορεί να έχετε πρόσβαση στο review report της δραστικής, και να έχετε πληροφόρηση για τους notifiers (σημείο 1 του review report).

Δίπλα από κάθε δραστική, υπάρχει πρόσβαση το EU PESTICIDE DATABASE

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm

Στο EU PESTICIDE DATABASE έχετε επιλογή για πληροφορίες για τις δραστικές ουσίες (αριστερά) και για τα υπολείμματα (δεξιά).

Για τις δραστικές ουσίες, αφού επιλέξετε ποια ενδιαφέρεστε, πατάτε στο “Show details” και μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Οδηγία καταχώρισης ή την Απόφαση μη καταχώρισης.

Επιπλέον μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο EFSA risk assessment …. Σας οδηγεί στην ιστοσελίδα της EFSA (3η ιστοσελίδα) (http://www.efsa.europa.eu/cs/Satellite) όπου επιλέγοντας τη δραστική που ζητάτε, σας βγάζει τις πληροφορίες που θέλετε.