Τηλ.: +357 22889800 - Email: chamber@ccci.org.cy

header stop

 

Το θέμα των παράνομων φυτοφαρμάκων απασχολεί ιδιαίτερα τον ΚΥΣΥΦ και τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους ειδικά τα τελευταία χρόνια. Η εμπορία παράνομων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και το παράνομο εμπόριο από το κατεχόμενο μέρος της πατρίδας μας μπορεί να θέσει στους πιο κάτω κίνδυνους αγρότες, αταναλωτές και περιβάλλον.

  • Ανθρωπινη υγεία. Αυτό μπορεί να συμβεί διότι τα παράνομα προϊόντα δεν έχουν περάσει από τους ενδελεχείς ελέγχους που υποβάλλονται τα νόμιμα προϊόντα από τις αρμόδιες αρχές του κράτους και της ΕΕ Επίσης, συχνά είναι προϊόντα που έχουν ήδη αξιολογηθεί ως επικίνδυνα από την Επιτροπή και αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία.
  • Τα παράνομα προϊόντα μπορεί να προκαλέσουν τοξικότητα στα φυτά διότι είναι δυνατόν να περιέχουν άγνωστες και μη δοκιμασμένες τοξικές ουσίες.
  • Μπορει να προκληθεί τεράστια ζημιά στην Εμπορία των γεωργικών προϊόντων μιας χωράς εάν ανευρεθούν υπολείμματα φυτοφαρμάκων στη χώρα εξαγωγής που έχει ήδη ανασταλεί η χρήση τους από την Ε.Ε.

Ο ΚΥΣΥΦ σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας ενημερώνουν τους γεωργούς ότι είναι προς το συμφέρον τους και της γεωργίας της Κύπρου γενικότερα να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα Φ.Π.