Τηλ.: +357 22889800 - Email: chamber@ccci.org.cy

header4

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα κατά τον 21ον αιώνα είναι και το φάσμα της πείνας στις επερχόμενες γενεές. Εάν ληφθεί υπόψει ότι μόνο το 1/32 της επιφάνειας της γης είναι διαθέσιμο για γεωργικούς σκοπούς καθώς επίσης και το ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτής της γης μειώνεται κάθε χρόνο λόγω διάβρωσης τότε καθίσταται εύκολα αντιληπτό ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να αξιοποιηθεί όσο είναι δυνατό η υπάρχουσα σήμερα καλλιεργήσιμη γη στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι ψηλότερες δυνατές αποδόσεις. Μια άλλη σοβαρή επίσης διάσταση του προβλήματος των τροφίμων είναι και το γεγονός ότι οι γεωργικές καλλιέργειες όπου και να βρίσκονται δυστυχώς απειλούνται συνεχώς από μεγάλο αριθμό από εχθρούς και ασθένειες που σε αρκετές περιπτώσεις είναι δυνατό να καταστρέψουν ολοσχερώς τη παραγωγή. Είναι λοιπόν προφανές ότι για να αντιμετωπισθεί η ανησυχητική αυτή κατάσταση επιβάλλεται να επιστρατευθούν όλα τα εις τη διάθεση του ανθρώπου μέσα που στηρίζονται φυσικά σε επιστημονικά δεδομένα για να προστατεύσει την παραγωγή του Ο δρόμος προς αυτή την κατεύθυνση άνοιξε το1939 με την ανακάλυψη του ΔΔΤ. Η συμβολή του προϊόντος αυτού στη ανθρωπότητα παρά τα μειονεκτήματα που παρουσιάσθηκαν αργότερα είναι σημαντική. Ένα μικρό παράδειγμα της συμβολής το ΔΔΤ στη Κυπριακή κοινωνία είναι το ότι απαλλάκτηκε εδώ και αρκετά χρόνια από την μάστιγα της Μαλάριας κατά την δεκαετία του 50.

Από το 1939 που ανακαλύφθηκε το ΔΔΤ μέχρι σήμερα οι εξελίξεις που έγιναν στο τομέα των φυτοπροστατευτικων προϊόντων είναι εντυπωσιακή. Σε γενικές γραμμές τα φυτοφάρμακα διαχωρίζονται σε Εντομοκτόνα σε Μυκητοκτόνα σε Ζιζανιοκτόνα και άλλα. Επειδή στα αρχικά στάδια τα φυτοφάρμακα είχαν ευρύ φάσμα δράσεως και επηρέαζαν ταυτόχρονα δυσμενώς και άλλα ωφέλιμα στον άνθρωπο είδη, οι βιομηχανίες με το υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό τους κατόρθωσαν πρόσφατα να επιτύχουν φυτοφάρμακα που παρουσιάζουν εκλεκτικότητα και δρουν μόνο σε ορισμένες ομάδες εντόμων, όπως είναι για παράδειγμα τα αντιχιτινικά ,τα αφιδοκτόνα κ.α. Η προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζεται. Τα οφέλη γενικά που προκύπτουν στη γεωργία από τη χρήση των φυτοφαρμάκων είναι ποικίλα. Αναφέρονται μερικά:

  • Με την προστασία που εξασφαλίζουν στις καλλιέργειες από του εχθρούς επιτυγχάνεται αύξηση και συνεχής τροφοδοσία του πληθυσμού με φρούτα και λαχανικά καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου.
  • Έχουν γίνει υπολογισμοί που δείχνουν ότι χωρίς τα φυτοφάρμακα η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων θα ήταν 45-50% χαμηλότερη.

Επί πλέον προϊόντα απαλλαγμένα από ασθένειες είναι πιο ελκυστικά στο καταναλωτή και επομένως εξασφάλιση καλυτέρων τιμών στα προϊόντα από τους παραγωγούς.

prostasia